برچسب سیستم عامل

سیستم عامل واسطه ای است که بین سخت افزار و نرم افزار ارتباط برقرار می کند. سیستم عامل را درست مانند یک مترجم در نظر بگیرید که زبان دو طرف را برای آن ها ترجمه می کند تا بتوانند منظور هم را متوجه شوند و بتوانند با یک دیگر ارتباط برقرار کنند.

سیستم عامل های مختلفی مانند ویندوز، مک، لینوکس، اندورید و … وجود دارد.

سیستم عامل چیست؟

سیستم عامل را باید به عنوان نرم افزاری در نظر گرفت که مانند یک مترجم میان کاربر و سیستم قرار می گیرد و درخواست های کاربر را برای سیستم ترجمه می کند و خطاها و مشکلات سیستم را برای کاربر قابل درک می کند.

آشنایی با تاریخچه سیستم عامل ها

سیستم عامل ها مجموعه ای از توابع و پیوندهای مورد نیاز برای کنترل و همگام سازی سخت افزار کامپیوتر را فراهم می کنند؛ این‌ توابع ها توسط اکثر برنامه های کاربردی در رایانه استفاده می شود آشنایی با مراحل تکامل سیستم عامل ها و تاریخچه آن ها اطلاعات مفید و جالبی را برای شما دارد.