تبریز، ولیعصر، خ رودکی، برج فرید، طبقه ۸ 

04133317163 | 02128426129

[email protected]