لیست لوکیشن ها به شرح زیر است و لوکیشن های جدید هم به صورت ماهانه به لیست اضافه می شود