برچسب آی پی داینامیک

این IP در هر بار اتصال شما به اینترنت به سیستم شما اختصاص داده می شود. هر زمان که شما اتصال خودتان به اینترنت را قطع می کنید و مجدد متصل می شوید، هر بار یک IP به شما اختصاص میابد. تعداد زیادی از دستگاه های خانگی، از IP داینامیک استفاده می کنند.

آی پی استاتیک، داینامیک و شناور

IP آدرس دستگاه شما در دنیای اینترنت است. عملکردی درست مشابه با کدپستی یا کدملی دارد که برای هرکسی منحصر به فرد است. IP چندین نوع مختلف دارد که استاتیک، داینامیک و شناور از انواع آن است.