سرور هیبرید چیست؟
سرور هیبرید چیست؟ چه تفاوتی با سرور ابری دارد؟

در سرور ابری، تمامی منابع مورد نیاز برای پردازش در ابر ذخیره شده و با استفاده از اینترنت و به صورت اشتراکی در دسترس قرار می‌گیرند. اما در سرور هیبرید، ترکیبی از سرورهای فیزیکی و مجازی وجود دارد و برخلاف سرور ابری، ممکن است تنها برخی از منابع در اختیار قرار گیرند. به عنوان مثال، برای پردازش داده‌های حساس و محرمانه، از سرورهای فیزیکی استفاده می‌شود.