خطای 404
ارور 404 چیست؟ دلایل ایجاد خطای 404 و 8 روش رفع آن

اگر یک وب گرد باشید، قطعا با این خطا مواجه شده اید و شاید یکی از بدترین خطاهایی باشد، که با آن مواجه می شوید.
صفحه 404 نشان می دهد که صفحه درخواستی شما پیدا نمی شود!