فعالیت توسط مهدی حسین پور

عضویت از عضویت از Mar 2021
عنوان کاربر author
اختیارات اضافی
  • author
نام کامل مهدی حسین پور
موقعیت
وبسایت
درباره
امتیاز 4830 امتیازات گرفته شده
سوالات 0 سوال شده
پاسخ ها 161 پاسخ داده شده
دیدگاه ها 0 دیدگاه ثبت شده
آمار امتیازدهی 2 سوال, 0 پاسخ
امتیازات ثبت شده 2 امتیاز مثبت, 0 امتیاز منفی
امتیازات دریافتی 6 امتیاز مثبت, 0 امتیاز منفی