موتور جستجو چیست
موتور جستجو چیست و چگونه کار می کند؟

موتور جستجو، یک نرم افزار تحت وب است که برای بازیابی اطلاعات خاص طراحی شده است. نتایجی که متناسب با جستجوی کاربر ظاهر می شوند، بسته به نوع موتور جستجو و الگوریتم های استفاده شده برای نمره دهی و رتبه بندی می تواند متفاوت باشد؛ اما هدف کلی اولویت دادن به باکیفیت ترین و مرتبط ترین صفحات است. خزش (Crawl)، شاخص گذاری و رتبه بندی، 3 بخش اصلی از وظایف موتور جستجو هستند.