برچسب HTML

HTML را باید یک زبان نشانه گذاری فرامتن دانست که بیشتر صفحات وب و برنامه های کاربردی موجود در وب را تشکیل می دهد.

منظور از فرامتن، متنی است که برای مراجعه به دیگر قسمت های متن از آن استفاده می شود و منظور از زبان نشانه گذاری، گروهی از نشانه گذاری ها است که سبک و ساختار یک فایل یا سند را برای سرور های وب، مشخص می کند.

از آن جایی که HTML قادر به ایجاد عملکرد پویا نیست، به همین دلیل نمی توان آن را یک زبان برنامه نویسی محسوب کرد، اما این امکان را فراهم می کند که کاربران قادر باشندن پیوند و پاراگراف ها را با بهره گیری از ویژگی ها و عناصر، ایجاد کنند و آن را شکل دهند.

html چیست و کاربرد آن کجاست؟

HTML همان مخفف hyper text markup language میباشد و یک زبان نشانه گذاری است، برای داشتن یک سایت ضروری است، اما کافی نیست! HTML اسکلت سایت شما را شکل می دهد.