0

دیجی کالا با چه زبانی نوشته شده است؟

پرسیده شده 4 ماه پیش (بهمن 07 1400) در بخش سوالات تخصصی توسط رضا شایان

برای طراحی سایتی مانند دیجی کالا از چه زبانی استفاده شده؟


پاسخ ها