0

برای ایجاد ارتباط بین جداول بانک اطلاعاتی نیاز به کدام است؟

پرسیده شده 4 هفته پیش (دی 06 1400) در بخش توسط آرش زینالی

سلام چطوری میتونم بین جداول بانک اطلاعاتی ارتباط برقرار کنم و با تغییر هر فیلد، جداول وفیلد های دیگر هم تغییر کنند.


پاسخ ها